Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2018

     Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017r., poz.1868 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

  1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Zarząd Powiatu w Parczewie