Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2018Do udziału w konkursie mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:
1-31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Kategorie konkursowe
Mikroprzedsiębiorca    kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Senior                                 kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progres                               kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011,
                                               a 31 grudnia 2014 roku
Start                                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Biznes                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Cele Konkursu
Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw
Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach
związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.
Pełny regulamin konkursu:http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

Gala Finałowa – czerwiec 2018
Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników
kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com