Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Zawiadomienie

Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

     Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów /Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w świetlicy wiejskiej w Bojarach odbędzie się zebranie właścicieli i posiadaczy gruntów wsi Antopol w celu odczytania postanowienia Starosty Parczewskiego znak GN-III.6622.1.1.2018.MK1 z dnia 7 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Antopol gm. Podedwórze.
Ponadto, postanowienie to zostanie wywieszone na okres 14 dni tj. od dnia 29 marca do dnia 16 kwietnia 2018r. w lokalu Urzędu Gminy Podedwórze oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Antopol.
Z chwilą upływu tego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane do sołtysa wsi Antopol celem poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich uczestników scalenia oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Antopol.

Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

M.Klajda

Pliki do pobrania