OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego GN-III.6821.1.02.2020.MK2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

OGŁOSZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
Na podstawie art 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Parczewski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości:

• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 196/1 o powierzchni 0,48 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0005 Gródek, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 55/3 o powierzchni 0,1500 ha i nr 55/4 o powierzchni 0,1400 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0009 Miłków, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 261 o powierzchni 3,92 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0013 Sewerynówka, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 227 o powierzchni 0,3176 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0017 Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 644/1 o powierzchni 0,0991 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0017 Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/1 o powierzchni 0,6700 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0005 Gródek, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
Część przedmiotowych nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z budową światłowodowej telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej i kanalizacji kablowej doziemnej w powiecie parczewskim w ramach realizacji projektu pn.: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część B" - obszar nr 33.06.09b nr POPC3/01/2019/3.3.06.09b Posiadacze oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości powinny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami (Parczew, ul. Warszawska 24, II piętro, pokój nr 34) w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, celem ujawnienia tych praw.

Starosta Parczewski

Pliki do pobrania