Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Biała Niedziela w Jabłoniu

24 maja 2016

Mammografia

24 maja 2016
Powiększ zdjęcie

Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

12 maja 2016

     71  rocznicę zakończenia II wojny światowej w powiecie parczewskim rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci poległych na terenie powiatu.
     Przedstawiciele samorządu powiatowego, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie, uczniowie ZSP w Parczewie, I LO Parczew  z nauczycielami i dyrekcją oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali konferencyjnej starostwa aby wspólnie przeżywać wydarzenia sprzed lat.

E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Zawiadomienie

10 maja 2016

     Lider Projektu działając na podstawie pkt. 11 Procedury konkursowej zawartej w Ogłoszeniu o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” 2014-2020

6 maja 2016

Informacja w sprawie dopłat do materiału siewnego

26 kwietnia 2016

Komunikat

20 kwietnia 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście łub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na strome internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Czytaj więcej o: Komunikat

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

6 kwietnia 2016

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie

6 kwietnia 2016

Rozpoczyna się realizacja zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”

5 kwietnia 2016

Informujemy, że w dniu 17 marca 2016 roku podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizacje zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”.
W dniu 1 kwietnia 2016 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych  - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.
Roboty budowlane związane z przebudową planowane są do realizacji w okresie do 15 lipca 2016 roku.

Czytaj więcej o: Rozpoczyna się realizacja zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”