Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Bezpłatne badania dla Mieszkańców Gminy Sosnowica

25 maja 2018

Zarząd Powiatu w Parczewie,
Wójt Gminy Sosnowica
oraz Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie
zapraszają
Mieszkańców Gminy Sosnowica
na bezpłatne badania :
•    badanie PSA  3- trzecia generacja w kierunku wykrywania ca prostaty –skierowane do mężczyzn w wieku  powyżej 50 roku życia
•    badanie HCV w kierunku WZW typu C – skierowane do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych

Zapisy na badania w Sosnowicy  prowadzone będą telefonicznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ośrodek Zdrowia Sosnowicy w dniach :
28 -30 maj 2018 r. w godz. 11.00 – 13.00
pod numerem tel. 82 591 21 51

 Liczba badan ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Badania wykonywane będą w SPZ POZ Ośrodek Zdrowia w Sosnowicy  w miesiącu   czerwcu 2018 roku.
Badania współfinansowane są przez Samorząd Powiatu Parczewskiego oraz Samorząd Gminy Sosnowica  w ramach realizacji zadań  z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 r.

M.Chilimoniuk
Czytaj więcej o: Bezpłatne badania dla Mieszkańców Gminy Sosnowica

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w czerwcu 2018

23 maja 2018

Zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

23 maja 2018

     Na podstawie art.35 ust.l i 2 w związku z art.l 1 ust.l, art.13 ust.2 i 2a, art.23 ust.l pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121) oraz Zarządzenia nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziałów Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości zarządza się, co następuje:
§1 1. Przeznaczam do dokonania darowizny na rzecz Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie oddanych w użytkowanie wieczyste ww. parku narodowego udziałów Skarbu Państwa :
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 -Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działki nr 248/1, nr 248/2, nr 248/3, nr 248/4 o łącznej powierzchni 0,8373 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00027652/0,
- 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 236 o pow. 1,3505 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1 W/00047660/5,
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 235 o pow.0,9774 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00047659/5.

Sratosta Parczewski
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Bezpłatne badania w kierunku boreliozy

23 maja 2018

Zarząd Powiatu w Parczewie
oraz Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
zapraszają
Mieszkańców Powiatu Parczewskiego
na bezpłatne badania:w kierunku boreliozy

Zapisy na badania w Parczewie prowadzone będą telefonicznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie w dniach :

28 -30 maj 2018 r. w godz. 11.00 – 13.00
pod numerem tel. 83 355 12 03.

Liczba badań ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Uwaga: Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Parczewskiego w wieku aktywności zawodowej, z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych.

Do badania nie kwalifikują się osoby ze stwierdzoną boreliozą.
Badania wykonywane będą w SPZ POZ w Parczewie  w m-cu  czerwcu i lipcu 2018 r.
Badania finansowane przez samorząd Powiatu Parczewskiego w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

M.Chilimoniuk
Czytaj więcej o: Bezpłatne badania w kierunku boreliozy
Powiększ zdjęcie

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY

15 maja 2018

     W niedzielę13 maja 2018 r. na stadionie sportowym w Sosnowicy odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach udział wzięło 13 drużyn z gmin: Sosnowica, Podedwórze, Dębowa Kłoda. Gospodarzem zawodów byli: Wójt Gminy Sosnowica i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sosnowicy.
     Jak zwykle zawodom towarzyszyło zainteresowanie widzów. Wraz z drużynami przyjechali koledzy, rodziny, dziewczyny młodych strażaków i sympatycy sportów pożarniczych.
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:

  1. Ćwiczenie bojowe.
  2. Sztafeta pożarnicza  7x50 m z przeszkodami

Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu jakim dysponują.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych - sędzia główny odczytał protokół końcowy, który zawierał następującą klasyfikację generalną startujących drużyn.

Czytaj więcej o: GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY
Powiększ zdjęcie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

9 maja 2018

     W niedzielę 6 maja 2018 r. w Parczewie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Parczewie, w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na stadion MOSiR, gdzie rozpoczęła się oficjalna część Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Meldunek mł. bryg. Robertowi Grelowskiemu – przedstawicielowi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie złożył mł. kpt. Paweł Gątarczyk. Zebranych gości powitali organizatorzy.

Czytaj więcej o: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

24 kwietnia 2018

     Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi -rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
     Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.

E.Grzesiak
Czytaj więcej o: Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

13 kwietnia 2018

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Powiatu w Parczewie, która rozpocznie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu
Powiększ zdjęcie

Wypłyń na głębię - fotorelacja

12 kwietnia 2018

Wypłyń na głębię - fotorelacja Pana Stanisława Waszkiewicza

Czytaj więcej o: Wypłyń na głębię - fotorelacja
Powiększ zdjęcie Przygotowania%20do%20obchodów%20Jubileuszu%20100-lecia%20odzyskania%20przez%20Polskę%20Niepodległości%20na%20terenie%20Powiatu%20Parczewskiego.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Powiatu Parczewskiego.

26 stycznia 2018