POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

AKTUALNOŚCI

Artykuły

Przejdź do - Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

20 marca 2018

     Już po raz trzeci 19 marca w ośrodku konferencyjnym ,,Alma” w Parczewie odbyła się  uroczysta Gala konkursu  „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego, a celem konkursu  jest nagradzanie różnych form prowadzonej działalności gospodarczej oraz szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Zaproszonych gości, a szczególnie przedsiębiorców i rolników z terenu Powiatu Parczewskiego powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski. W Gali uczestniczyli również Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP, Jerzy Szwaj Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, prof. Jerzy Nitychoruk przewodniczący kapituły konkursowej, ks. Robert Mączka proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatu Parczewskiego, Burmistrz, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, liczne grono przedsiębiorców, a także dyrektorzy instytucji i jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny przyjęło: Katolickie Radio Podlasie i Portal Podlasie24 oraz Słowo Podlasia.
     Podczas Gali zgodnie z regulaminem konkursu nagrodzono przedsiębiorców jak i osoby prowadzące gospodarstwa rolne z terenu Powiatu Parczewskiego.

SP Parczew
Czytaj więcej o: Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

Bezpłatny program PIT 2017/2018

16 marca 2018

Twój PIT przez Internet
Bezpieczne, szybkie i darmowe rozliczenie PIT


Wysyłka PIT przez E-deklaracje

Gwarantujemy sprawną wsyłkę e-deklaracji z potwierdzeniem Ministerstwa Finansów o otrzymaniu Twojego PITa (UPO).

Intuicyjna i prosta obsługa
Nasz kreator, tryb aktywnych deklaracji oraz szybka wysyłka online sprawia, że wypełnienie PIT trwa krócej niż 5 min. Program dostępny jest w wersji desktop oraz online.

Wytyczne Ministerstwa Finansów
Program został stworzony w oparciu o aktualne druki Ministerstwa Finansów: PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT28/A, PIT28/B, PIT/0, ZAP-3

Bezpieczeństwo SSL
Certyfikat bezpieczeństwa Certum to ochrona Twoich danych, oraz bezpieczne aktualizacje

US Parczew

„ Wiosna bez pneumokoków”

16 marca 2018

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że rozpoczyna się akcja „Wiosna bez pneumokoków”.
W dniach od 20 marca do 29 czerwca będzie można skorzystać z bezpłatnych szczepień na pneumokoki.  Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2013-2016, ale nie objętych kalendarzem szczepień. Warunkiem otrzymania darmowej szczepionki  jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikowanie dziecka do szczepienia. Należy to zrobić do 20 kwietnia 2018 r.
     Cały, dwudawkowy schemat szczepienia zostanie wykonany w czasie trwania akcji.  Liczba szczepionek jest ograniczona. Informacji o szczepieniach udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie pod numerem telefonu 83 354 23 29

PPIS w Parczewie

Zawiadomienie

9 marca 2018

     Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów /Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w świetlicy wiejskiej w Bojarach odbędzie się zebranie właścicieli i posiadaczy gruntów wsi Antopol w celu odczytania postanowienia Starosty Parczewskiego znak GN-III.6622.1.1.2018.MK1 z dnia 7 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Antopol gm. Podedwórze.
Ponadto, postanowienie to zostanie wywieszone na okres 14 dni tj. od dnia 29 marca do dnia 16 kwietnia 2018r. w lokalu Urzędu Gminy Podedwórze oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Antopol.
Z chwilą upływu tego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane do sołtysa wsi Antopol celem poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich uczestników scalenia oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Antopol.

M.Klajda
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Widowisko poetycko-muzyczne "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ ..."

8 marca 2018ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
W LUBLINIE

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN
W PARCZEWIE

serdecznie zapraszają na

widowisko poetycko-muzyczne
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ ...

w wykonaniu

 • zespołu artystycznego "Nadzieja" działającego przy Domu Kultury w Kocku
 • młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjaklnych w Parczewie
 • uczniów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Parczewie, SP w Paszenkach, SP w Podedwórzu w Przewłoce,
  SP w Sosnowicy
 • grupy tanecznej PKD w Parczewie
 • scholi dziecięcej w Parczewie
 • zespołów ludowych z terenu powiatu parczewskiego
 • Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie
 • chóru parafialnego z Milanowa i ZNP z Parczewa
8 kwietnia 2018 r. godz. 19.00, Parczew
Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

8 marca 2018


Podstawa prawna;

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254)
2) Zarządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowe, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą
:

 1. mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:
Czytaj więcej o: Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017

27 lutego 2018Do udziału w konkursie mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:
1-31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Kategorie konkursowe
Mikroprzedsiębiorca    kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Senior                                 kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progres                               kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011,
                                               a 31 grudnia 2014 roku
Start                                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Biznes                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Czytaj więcej o: Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

22 lutego 2018

Na podstawie Uchwały nr 96/488/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 21 lutego 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Przejdź do - Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Powiatu Parczewskiego.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Powiatu Parczewskiego.

26 stycznia 2018

Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

12 stycznia 2018Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie na mocy Zarządzenia Nr 78/2017 Starosty Parczewskiego z dnia 22 listopada 2017 roku  oraz porozumienia pomiędzy Powiatem Parczewskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu parczewskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
Program skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz ich rodzin.

PPPP
Czytaj więcej o: Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”