OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

7 lutego 2018

     Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017r., poz.1868 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

  1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Zarząd Powiatu w Parczewie

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

7 lutego 2018

     Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017r. poz.1868 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

  1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.

 

Zarząd Powiatu w Parczewie

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2018.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018. r.

10 stycznia 2018

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/468/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 70/353/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku

24 marca 2017

Uchwała Nr 70/352/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2017 roku

24 marca 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017