OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2019

27 marca 2019

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 7/45/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej oraz w związku z uchwałą Nr 11/11/2018 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 656) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2019

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019

27 marca 2019

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późń. zm.) w związku z uchwałą Nr 7/44/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz w związku z uchwałą Nr 11/11/2018 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 656) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019

Uchwała Nr 7/46/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13.02.2019r. w spr. zgł kandydatów na czł. komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w 2019 r.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 7/45/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziadzinie pomocy społecznej.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 7/44/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 7/43/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2019 r.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2018.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018. r.

10 stycznia 2018

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/468/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

10 stycznia 2018