Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 44b i art.44c ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zarządzam co nastepuje:

Powołuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015 - 2019 w następującym składzie:

  1.  Anna Golonka - Stowarzyszenie Integracji Społecznne Corda"  w Kalince
  2.  Antoni Cupryn - Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubelski, Koło w Parczewie
  3.  Elżbieta Zielińska - Gomółka - Caritas Diecezji Siedleckiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie
  4.  Magdalena Cupryn - Przedstawiciel Gminy Siemień
  5.  Michał Saweczko -Przedstawiciel Powiatu Parczewskiego

Pliki do pobrania