Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - "Talent i pasja” parczewskich stypendystów

"Talent i pasja” parczewskich stypendystów

22 listopada 2017

17 listopada w Parczewie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie odbyła się Gala Stypendystów pod hasłem „Talent i pasja” z okazji 10 lat przyznawania przez Zarząd Powiatu w Parczewie stypendiów artystycznych uzdolnionym mieszkańcom Powiatu Parczewskiego. Stypendyści to potencjał twórczy ziemi parczewskiej a największym bogactwem powiatu są ludzie. Władze Powiatu Parczewskiego dostrzegając uzdolnienia artystyczne młodych ludzi w 2008 roku z inicjatywy Zarządu Powiatu w Parczewie, przyjął Uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej regulaminowo przyznawane są w kategoriach: teatr, plastyka, muzyka, film, literatura, fotografia, opieka nad zabytkami. Podjęta inicjatywa jest cenna i ważna, ponieważ stypendia pomogły i ciągle pomagają rozwijać uzdolnienia artystyczne nie tylko młodzieży, ale i osób starszych. Oprócz wsparcia finansowego, wynikającego ze stypendiów artystycznych, nie do przecenienia jest fakt, że inicjatywa Zarządu Powiatu w Parczewie w ten sposób uhonorowała i promowała osoby obdarzone talentem, ale nie zawsze mające szanse zrealizować swe uzdolnienia. W gali uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu, zaproszeni goście, stypendyści i ich rodzice. Starosta Parczewski Jerzy Maśluch, Wicestarosta Adam Domański i Janusz Zieliński-Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury wręczyli stypendystom uczestniczącym w spotkaniu listy gratulacyjne.

Czytaj więcej o: "Talent i pasja” parczewskich stypendystów
Przejdź do - Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”

Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”

20 listopada 2017

W dniu 19 listopada 2017 r. reprezentacja seniorów powiatu parczewskiego odniosła historyczny sukces zwyciężając w IV Halowych Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów - Wojciechów 2017. Jest to pierwsze zwycięstwo reprezentacji naszego powiatu w zawodach rangi wojewódzkiej. Na sukces reprezentacji powiatu parczewskiego złożyły się bardzo dobre wyniki uzyskane we wszystkich konkurencjach. Oto największe sukcesy: pierwsze miejsce w siatkówce 3-osobowej mężczyzn grających w składzie: Ireneusz Chilczuk, Janusz Chilczuk, Ryszard Paszkowski i Marek Kopiński , pierwsze miejsce w czwórboju samorządowym w składzie Jan Najs, Wiesław Nowak i Bożena Wołos , pierwsze i trzecie miejsce w tenisie stołowym kobiet Bożeny Wołos i Marzeny Zieńczuk, drugie i trzecie miejsce w rzucie podkową do celu Janusza Chilczuka i Andrzeja Smoczyńskiego, pierwsze miejsce w rzucie lotką do tarczy kobiet Jolanty Dziewulskiej i trzecie miejsce w rzucie lotką do tarczy mężczyzn Zbigniewa Smolińskiego, pierwsze miejsce w corn hole mężczyzn Dariusza Kościana, trzecie miejsce w piłce nożnej mężczyzn w składzie: Dariusz Gontarz, Zbigniew Smoliński, Wojciech Kopiński, Krzysztof Kanak, Dariusz Kościan, Andrzej Smoczyński i Jan Juśkiewicz. Ponadto w innych konkurencjach startowali: Małgorzata Grzeszczuk, Marta Kieler i Wiesław Waniowski zajmując czwarte miejsca. Reprezentanci naszego powiatu zgromadzili 609 pkt i wyprzedzili drużynę Ryk o 15 pkt oraz sześć innych powiatów tj. Lublina, Łukowa, Łęcznej, Świdnika, Opola Lubelskiego i Włodawy. Sukces ten to zasługa organizatorów wyjazdu tj. Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie.

Jan Najs - Przewodniczący RP Z LZS w Parczewie
Czytaj więcej o: Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”
Przejdź do - Aleje Jana Pawła II wyremontowane

Aleje Jana Pawła II wyremontowane

20 listopada 2017

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2017 zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1635L – Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 00+000 do km 0+403”.
Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Parczew. Liderem partnerstwa oraz głównym inwestorem odpowiedzialnym za całość zadania był Powiat Parczewski.W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - Zakładem Usługowym „KRECIK” Barbara Kisiel z siedzibą w Antopolu. Roboty budowlane związane z przebudową zrealizowane zostały w okresie od 6 września do 15 listopada 2017 roku.
Przedmiotem zrealizowanej operacji była przebudowa odcinka jezdni drogi powiatowej nr 1635 L Aleje Jana Pawła II w Parczewie o długości 403 m.

Tekst: G. Tyborowski, Foto: E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Aleje Jana Pawła II wyremontowane
Przejdź do - Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

16 listopada 2017

     Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki” dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
     Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 czerwca 2016 r. umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Parczewskim. Jednocześnie Powiat Parczewski zawarł umowę partnerską z Gminą Sosnowica dotyczącą współpracy przy  realizacji przedmiotowej inwestycji. Głównym inwestorem i beneficjentem pozyskanych środków zewnętrznych był Powiat Parczewski.

Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Milanów, jednostka ewidencyjna Milanów, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

15 listopada 2017

Powiat parczewski partnerem projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

13 listopada 2017

     Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa
Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane 187 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł
Wkład własny partnerów: 12675 000,00 zł
Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017r.

     Projekt realizowany przez: Powiat Lubelski (lider), Powiat Bialski (partner) , Powiat Biłgorajski (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Hrubieszowski (partner), Powiat Janowski (partner), Powiat Krasnostawski (partner), Powiat Kraśnicki (partner), Powiat Lubartowski (partner), Powiat Łęczyński (partner), Powiat Łukowski (partner), Powiat Opolski (partner), Powiat Parczewski (partner), Powiat Puławski (partner), Powiat Radzyński (partner), Powiat Rycki (partner), Powiat Świdnicki w Świdniku (partner), Powiat Tomaszowski (partner), Powiat Włodawski (partner), Powiat Zamojski (partner).
     „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.
     Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, część spraw będzie mona załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.
     W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - obejmująca obszar ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.

Czytaj więcej o: Powiat parczewski partnerem projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

Zaproszenie na galę z okazji 10-lecia przyznawania stypendiów artystycznych przez Zarząd Powiatu w Parczewie

10 listopada 2017

Mammobus LUX MED - bezpłatne badania dla kobiet w powiecie parczewskim - Parczew, Siemień

3 listopada 2017

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Informuje się organizację pozarządowe o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
§ 2. Treść ogłoszenia o naborze na członków do prac w komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.
I.    RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.l ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018