Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2020”

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie opublikowano Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2020.
Link do strony: Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za 2020 rok
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), Zarząd Powiatu w Parczewie przedstawił Radzie Powiatu w Parczewie Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2020”, odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r o godz. 8.30 00 podczas XXV sesji Rady Powiatu w Parczewie. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego do pobrania poniżej.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r., do godz. 15.30. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa na adres: rada@parczew.pl lub osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 83 3551470.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Autor: Sekretarz Powiatu

\"stat4u\"