Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Zawiadomienie

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Konsultacje będą trwały od 3 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 roku, prowadzone w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres zdrowie@parczew.pl , oswiata@parczew.pl
Projekt uchwały Rady Powiatu w Parczewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie zostanie umieszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie: www.powiat.parczew.pl
Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację.

Powyższy dokument jest opublikowany w wersji graficznej i możliwe jest jego przeczytanie dla osób niepełnosprawnych przez pracownika starostwa pod numerem 833551470.

Prosimy o zapoznanie się informacją dla osób niepełnosprawnych znajdującą się pod tym linkiem.