Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące nabywania i zbycia pojazdów

Powiat Parczewski informuje iż od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące nabywania i zbycia pojazdów.

Więcej szczegółów poniżej.

  1. Zastąpienie obowiązku zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia:

- nabycia pojazdu na terytorium RP (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten będzie wynosił 90 dni),

- sprowadzenie pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

  1. Zwolnienie z obowiązku rejestracji pojazdu wyłącznie w przypadku:

- gdy przed upływem terminu na wykonanie obowiązku rejestracji pojazdu zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu,

- gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu;

  1. Określenie sztywnej wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu:

- 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu,

- 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,

- 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców zajmujących się handlem pojazdami),

- 1000 zł w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu

w terminie 180 dni od daty nabycia pojazdu (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł).

Autor: Adam Domański Kierownik Wydziału Komunikacji