Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2023”

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie opublikowano Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2023.

Link do raportu

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), Zarząd Powiatu w Parczewie przedstawił Radzie Powiatu w Parczewie Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2023”, odbędzie się w dniu  24 czerwca 2024 r o godz. 10.00 podczas III sesji Rady Powiatu w Parczewie.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego do pobrania poniżej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 23 czerwca 2024 r., do godz. 15.30. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa na adres: powiat@parczew.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego jest w plikach do pobrania.

Autor: Przewodniczący Rady Powiatu