Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 ROK

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.17),  czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od 4 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

 

Kwalifikacja wojskowa dla osób z Powiatu Parczewskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie , ul. Mickiewicz 5, 21-200 Parczew.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.,
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy  nie  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. Osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
 • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską  za czasowo niezdolnych do  czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022 r.,
 • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022 r.,
 1. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służb wojskowej.

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książecka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadana dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

UWAGA – SANKCJE KARNE

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, może nałożyć na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej , w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu parczewskiego zostaną wezwane  przed powiatową komisję lekarską  przez Burmistrz/Wójta w następujących terminach:

Powiatowa Komisja Lekarska w Parczewie

Lp.

Data

Miasto/Gmina

 
 

1.

2

3

 

1.

27.06.2022

Parczew

 

2.

28.06.2022

Parczew

 

3.

29.06.2022

 

29.06.2022

Parczew

 

Sosnowica

 

4.

30.06.2022

 

30.06.2022

Dębowa Kłoda

 

Siemień

 

5.

01.07.2022

 

01.07.2022

Siemień

 

Milanów

 

6.

04.07.2022

 

04.07.2022

Milanów

Jabłoń

 

7.

05.07.2022

 

05.07.2022

Jabłoń

 

Podedwórze

 

 

Autor: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności