POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Zmarł Adam Czarnacki, pierwszy Starosta Powiatu Parczewskiego

Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Adama Czarnackiego pierwszego Starosty Powiatu Parczewskiego.

Adam Czarnacki objął funkcję Starosty Parczewskiego od 1 stycznia 1999 r. i sprawował ją do 16 marca 2005 r. oraz był radnym pierwszej i drugiej kadencji. Współorganizował strukturę powiatu od podstaw. Miał zaszczyt przyjąć na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 23 listopada 1998 r. akt poświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska przekazała począwszy od 1 stycznia 1999 r. wspólnocie samorządowej Powiatu Parczewskiego odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej. Ceniony za fachowość i dbałość o interesy samorządu powiatowego. 
Niech spoczywa w pokoju.

Jerzy Maśluch

Starosta Parczewski

Autor: Jerzy Maśluch - Starosta Parczewski