POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Sprawozdanie z konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Przedmiotem konsultacji był projekt "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021".

Projekt programu był konsultowany zgodnie z uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Całość sprawozdania jest w plikach do pobrania.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych