POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Informacja o inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Kostry – Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405"

Całkowita wartość inwestycji: 3.454.523,82 zł
Kwota dofinansowania: 850.956,86 zł
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1228 L od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 813 w km 22+481 do styku z wyremontowaną w 2019 r. nawierzchnią w km 24+405 w miejscowości Czeberaki. Długość całkowita odcinka objętego przebudową wynosi 1924 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Kostry – Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405

Autor: Grzegorz Tyborowski