POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

I sesja Rady Powiatu w Parczewie

W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu w Parczewie VII kadencji.

Na posiedzeniu wybrano Prezydium Rady w osobach Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pani Samanta Diana Lamczyk -Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

W następnej kolejności dokonano wyboru Zarządu Powiatu w Parczewie w skład, którego weszli:
Starosta – Pan Janusz Hordejuk, Wicestarosta – Pan Artur Jaszczuk oraz Członkowie Zarządu - Pan Adam Domański, Pan Rafał Sokołowski i Pan Piotr Denejko.
Gratulujemy wybranym, a wszystkim radnym życzymy owocnych decyzji w rozpoczynającej się kadencji.

Autor: Artur Jaszczuk Wicestarosta Parczewski