Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i art.44c ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Zarządzam co następuje:

§1
Powołuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2019 -2023 w następującym składzie :
1. Czesław Adamowicz - zgłoszony przez Zarząd Powiatu w Parczewie
2. Jolanta Antoniuk -zgłoszona przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda
3. Anna Golonka - zgłoszona przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bonę Corda" w Kalince
4. Stanisław Wiesław Rudko - zgłoszony przez Fundację Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „Samarytanin"
5. Elżbieta Zielińska -Gomółka - zgłoszona przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

§2
Zadania i cele oraz organizację i tryb działania Rady określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 62 m poz. 560).

§3
Traci moc Zarządzenie Nr 93/2015 Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść zarządzenia nr 123/2019 Starosty Parczewskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w plikach do pobrania.

 

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny

Artykuły

Pliki do pobrania