POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku kolejnej kadencji działająca na terenie powiatu parczeskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia Nr 93/2014 Starosty Parczewskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Powiatu Parczewskiego na kadencję lata 2014-2017 w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadaniami określonymi w ustawie w zakresie porządku publicznego i bezpieceństwa obywateli. 
Zadania Komisji określa art. 38a ust. 1, ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

W skład komisji wchodzi:

  1. Przewodniczący Komisji - Starosta Parczewski.
  2. Radni delegowani przez Radę Powiatu w Parczewie.
  3. Osoby powołane przez Starostę Parczewskiego.
  4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji.

W pracach Komisji uczestniczy Prokurator wskazany przez Prokuratora Okregowego w Lublinie.
Głosem doradczym w pracach Komisji są osoby pełniące funkcje:

  1. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.
  2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Parczewie.
  3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie.
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie.

Szczegółowe zadania oraz tryb pracy komisji określa "Regulamin pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Powiatu Parczewskiego".