Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Dom Pomocy Społecznej w Kalince

DPS Kalinka

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej
w Kalince

Kalinka 12 -13
21-205 Jabłoń

tel. 83 356 14 05
tel. 83 356 14 72
e-mail: dpskalinka@interia.pl
www: www.dpskalinka.bip.lubelskie.pl


Dom o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych
Liczba miejsc: 92

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1). natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kalince wydaje z upoważnienia Starosty Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

 • mieszkaniec Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały);
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie obowiązującego w danym okresie. Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Bliższych informacji na temat uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej udzielają:

 • pracownicy  Domu Pomocy Społecznej w Kalince, tel. 83 356 14 05;
 • pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a; tel. 83 355 15 80.

Polecamy zajęcia terapeutyczne:

 • muzykoterapia i choreoterapia – słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie i gra na instrumentach muzycznych, przygotowywanie piosenek na imprezy okolicznościowe i śpiewanie ulubionych utworów;
 • terapia kulinarna poprzez gotowanie przystawek, pieczenie ciast na uroczystości okazjonalne typu: urodziny mieszkańców;
 • ergoterapia - terapia pracą poprzez utrzymywanie porządku w pokojach, wewnątrz obiektu lub na terenie posesji;
 • zajęcia rękodzielnicze – wykonywanie prac ze sznurka, szydełkowanie, haftowanie, krzyżykowanie, robótki na drutach, wykonywanie gobelinów,  nauka szycia prostego ściegu, itp.;
 • zajęcia plastyczne – wykonywanie obrazów „malowania farbami na szkle”;
 • terapia ruchowa – zajęcia relaksacyjno – sportowe – mają na celu usprawnienie i podtrzymanie kondycji mieszkańców, naukę czynnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, gry i zabawy plenerowe);
 • zajęcia edukacyjne – polegają na nauce i utrwalaniu pisania i czytania, prowadzeniu treningów samoobsługowych, mobilizowaniu do udziału w zajęciach - układanki, puzzle, gry w warcaby;
 • wideo terapia – oglądanie filmów;
 • biblioterapia – czytanie grupowe i indywidualne książek przy wykorzystaniu własnych zbiorów oraz przegląd prasy;
 • zajęcia komputerowe – możliwość nauki i korzystania z edytorów tekstu, mieszkańcy uczą się pisać np. listy lub opisują różne wydarzenia. Często komputer jest rozrywką – grają w różne gry, przeglądają zasoby internetu;
 • fizjoterapia – zajęcia polegają na gimnastyce indywidualnej i grupowej oraz masażach i rehabilitacji ruchowej.

Autor: DPS Kalinka