POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Baza teleadresowa

Bazy teleadresowe istniejącej  infrastruktury instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny

\"stat4u\"