POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Instrukcje załatwienia spraw

Sposób i miejsce składania dokumentów

  • osobiście - dokumenty kierowane do Starostwa Powiatowego należy składać w Biurze Obsługi Klienta
    (parter pok. 28) w godzinach pracy urzędu.
  • za pośrednictwem poczty - Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczeje e-PUAP

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Komunikacji

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny