POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Obsługa osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Parczewie zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się za pomocą:

  • poczty elektronicznej:  powiat@parczew.pl;
  • numeru fax:  83 355 06 73;
  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:  /r64vllh61k/skrytka
  • przesyłanie dokumentów na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24;
  • osobiście zgłaszając się do Sekretariatu Starostwa (parter pokój nr 1)

Osoby nie słyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
W Starostwie Powiatowym zainstalowano specjalne urządzenie, dzięki któremu można odbywać za pośrednictwem internetowej wideo konferencji rozmowę z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego w godzinach pracy Starostwa od godz. 7.30 - 15.30. Jest to urządzenie  pozwalające na przetłumaczenie w czasie rzeczywistym rozmowy z osobą niesłyszącą.

Dzięki temu klienci Starostwa Powiatowego w Parczewie otrzymują stały dostęp do tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny