Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Obsługa klienta w czasie epidemii SARS-CoV-2.

OBSŁUGA INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W PARCZEWIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie pracuje w sposób ciągły i załatwia wszystkie sprawy.
 

Bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Parczewie obywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta na parterze pokój nr 28 , które przyjmuje wszystkie wnioski i pisma na bieżąco w godzinach urzędowania, za wyjątkiem Wydziału Komunikacji.

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji będzie realizowana wyłącznie po umówieniu wizyty.

Obsługa interesantów Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami obywa się w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 21 przez pracownika z funkcjonującego punktu obsługi.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w pozostałych wydziałach Starostwa oraz na samodzielnych stanowiskach pracy i przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, załatwiane będą po uprzednim umówieniu z pracownikiem Starostwa wizyty i uzgodnieniu terminu  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz godziny przybycia.

Interesant może osobiście (do odwołania) umieszczać dokumenty w formie papierowej do skrzynki podawczej wystawionej w holu Starostwa Powiatowe w Parczewie budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 24, dostępnej w godzinach pracy Starostwa. Dotyczy dokumentów, które nie wymagają potwierdzenia wpływu do Starostwa, niezależnie od innych form komunikacji ze Starostwem. Pliki dokumentów powinny być składane w sposób skutecznie złączony (koperta, zszywki). W przypadku Wydziału Komunikacji  w celu złożeniu  dokumentów należy  indywidualnie konsultować składanie dokumentów i umawianie ich odbioru.

 Interesant podczas obsługi jest zobowiązany:

  • do zakrywania nosa i ust zgodnie z nałożonymi obowiązkami w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków;
  • stosowania środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu głównym do budynku;
  • zachowania bezpiecznej odległości podczas obsługi

Obsługa interesantów w Starostwie odbywa się również przez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-PUAP), operatora pocztowego, pocztą elektroniczną (tylko w przypadkach, gdy przepisy prawa nie wymagają bardziej sformalizowanych środków komunikacji) oraz drogą telefoniczną.

Numery telefonów:

Biuro Obsługi Klienta

powiat@parczew.pl

83 355 14 69

Wydział Komunikacji

komunikacja@parczew.pl

rejestracja pojazdów

83 355 15 75

wydawanie praw jazdy

83 355 15 92

Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych

inwestycje@parczew.pl

Kierownik Wydziału

83 355 15 94

Pozwolenia na budowę

83 355 15 95

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

rolnictwo@parczew.pl

ochrona środowiska,

83 355 15 98

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

geodezja@parczew.pl

Kierownik Wydziału

83 355 15 73

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

83 355 16 63, 83 355 15 71

ewidencja gruntów

83 355 16 56, 83 355 15 89

gospodarka nieruchomościami

83 355 15 91

Wydział Organizacyjno-Prawny

83 355 11 10, 83 355 16 54

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

oswiata@parczew.pl

83 355 16 51, 83 355 15 90

Wydział Budżetu i Finansów

księgowosc@parczew.pl

83 355 15 86, 83 355 15 87,83 355 14 68

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności

pczk@parczew.pl

83 355 16 54

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

pzon@parczew.pl

83 355 15 82

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

rzecznikkonsumentow@parczew.pl

519 054 088

 Ze względu na dużą liczbę pytań kontakt telefoniczny może być czasowo utrudniony.

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Parczewie znajdują się na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego www.parczew.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Dokonywanie opłat w Wydziale Komunikacji oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się tylko bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych. Wpłaty gotówkowej można dokonać w banku  lub płatność uregulować drogą elektroniczną.

Nr rachunku  Bank Spółdzielczy w Parczewie 63 8042 0006 0000 3535 2000 0050

Odbiorca Starostwo Powiatowe w Parczewie

 Nr rachunku dla opłaty skarbowej PKO BP O/PARCZEW 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Odbiorca Urząd Miejski w Parczewie

 Wszystkich korzystających z obsługi Starostwa Powiatowego w Parczewie prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów dotyczących obsługi interesantów w Starostwie, gdyż sytuacja może ulegać zmianie.

 
 

Autor: Janusz Hordejuk - Starosta Parczewski

\"stat4u\"