Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Aleje Jana Pawła II wyremontowane

20 listopada 2017

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2017 zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1635L – Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 00+000 do km 0+403”.
Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Parczew. Liderem partnerstwa oraz głównym inwestorem odpowiedzialnym za całość zadania był Powiat Parczewski.W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - Zakładem Usługowym „KRECIK” Barbara Kisiel z siedzibą w Antopolu. Roboty budowlane związane z przebudową zrealizowane zostały w okresie od 6 września do 15 listopada 2017 roku.
Przedmiotem zrealizowanej operacji była przebudowa odcinka jezdni drogi powiatowej nr 1635 L Aleje Jana Pawła II w Parczewie o długości 403 m.

Tekst: G. Tyborowski, Foto: E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Aleje Jana Pawła II wyremontowane
Powiększ zdjęcie

Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”

20 listopada 2017

W dniu 19 listopada 2017 r. reprezentacja seniorów powiatu parczewskiego odniosła historyczny sukces zwyciężając w IV Halowych Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów - Wojciechów 2017. Jest to pierwsze zwycięstwo reprezentacji naszego powiatu w zawodach rangi wojewódzkiej. Na sukces reprezentacji powiatu parczewskiego złożyły się bardzo dobre wyniki uzyskane we wszystkich konkurencjach. Oto największe sukcesy: pierwsze miejsce w siatkówce 3-osobowej mężczyzn grających w składzie: Ireneusz Chilczuk, Janusz Chilczuk, Ryszard Paszkowski i Marek Kopiński , pierwsze miejsce w czwórboju samorządowym w składzie Jan Najs, Wiesław Nowak i Bożena Wołos , pierwsze i trzecie miejsce w tenisie stołowym kobiet Bożeny Wołos i Marzeny Zieńczuk, drugie i trzecie miejsce w rzucie podkową do celu Janusza Chilczuka i Andrzeja Smoczyńskiego, pierwsze miejsce w rzucie lotką do tarczy kobiet Jolanty Dziewulskiej i trzecie miejsce w rzucie lotką do tarczy mężczyzn Zbigniewa Smolińskiego, pierwsze miejsce w corn hole mężczyzn Dariusza Kościana, trzecie miejsce w piłce nożnej mężczyzn w składzie: Dariusz Gontarz, Zbigniew Smoliński, Wojciech Kopiński, Krzysztof Kanak, Dariusz Kościan, Andrzej Smoczyński i Jan Juśkiewicz. Ponadto w innych konkurencjach startowali: Małgorzata Grzeszczuk, Marta Kieler i Wiesław Waniowski zajmując czwarte miejsca. Reprezentanci naszego powiatu zgromadzili 609 pkt i wyprzedzili drużynę Ryk o 15 pkt oraz sześć innych powiatów tj. Lublina, Łukowa, Łęcznej, Świdnika, Opola Lubelskiego i Włodawy. Sukces ten to zasługa organizatorów wyjazdu tj. Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie.

Jan Najs - Przewodniczący RP Z LZS w Parczewie
Czytaj więcej o: Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”
Powiększ zdjęcie

Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

16 listopada 2017

     Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki” dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
     Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 czerwca 2016 r. umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Parczewskim. Jednocześnie Powiat Parczewski zawarł umowę partnerską z Gminą Sosnowica dotyczącą współpracy przy  realizacji przedmiotowej inwestycji. Głównym inwestorem i beneficjentem pozyskanych środków zewnętrznych był Powiat Parczewski.

Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Milanów, jednostka ewidencyjna Milanów, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

15 listopada 2017

Zaproszenie na galę z okazji 10-lecia przyznawania stypendiów artystycznych przez Zarząd Powiatu w Parczewie

10 listopada 2017

Mammobus LUX MED - bezpłatne badania dla kobiet w powiecie parczewskim - Parczew, Siemień

3 listopada 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

20 września 2017
  1.  Przedmiot konsultacji:

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie

6 września 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie
Powiększ zdjęcie

Święto Plonów w Powiecie Parczewskim

6 września 2017

     Tegoroczne Dożynki Powiatu Parczewskiego 2017 odbyły się w niedzielę 3 września na stadionie sportowym w Sosnowicy.
Uroczystość rozpoczęto przemarszem korowodu dożynkowego prowadzonego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Parczewa z pocztami sztandarowymi.
     Gospodarze dożynek Jerzy Maśluch starosta parczewski i Krystyna Jaśkiewicz wójt gminy Sosnowica powitali gości przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Tadeusz Sławecki dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, delegacja z Lubomla na Ukrainie oraz przedstawiciele władz powiatowych, delegacje reprezentujące każdą gminę powiatu i jednostki organizacyjne powiatu parczewskiego.
     Mszę świętą dziękczynną w intencji rolników odprawił ks. Sylwester Borkowski proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Sosnowicy.
     Rolę starostów dożynkowych pełnili Ewa Jędrzejewska z Szytek i Władysław Puczyk z Mościsk.
     Najważniejszym punktem uroczystości dziękczynnej za tegoroczne plony było przekazanie chleba oraz poświęcenie wieńców wykonanych z płodów pól.
     Uczestnicy dożynek podziwiali stoiska promocyjne przygotowane przez 7 gmin z powiatu parczewskiego, które uginały się od tradycyjnych przysmaków. Nie mogło też zabraknąć stoisk firm współpracujących z rolnikami oraz stoisk sponsorów dożynek.
     Podczas dożynek zostały wręczone odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznakę, Sławomirowi Jarmułowi i Mieczysławowi Piotrkowskiemu, wręczył wicewojewoda lubelski.

Tekst: E. Rudkowska, Fot: Stanisław Waszkiewicz; PBP-CK w Parczewie
Czytaj więcej o: Święto Plonów w Powiecie Parczewskim

Komunikat dotyczący Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

31 sierpnia 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) bedzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), ktore od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U.2017 poz.623).

Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa