Nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Informujemy, że Powiat Parczewski wstąpił w rolę realizatora  „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w roku 2020 zatwierdzonego do realizacji przez Zarząd PFRON.

  1.        Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

1)        obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)        obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)        obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)        obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)        obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)        obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)        obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl / o Funduszu/ programy i zadania PFRON/ /Programy realizowane obecnie /Program wyrównywania różnic między regionami III/ Program wyrównywania Różnic między Regionami III w 2020 roku/

 Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z podstawową dokumentacją Programu oraz przesłanie wypełnionego formularza wniosku wraz z załącznikami do Starostwa Powiatowego w Parczewie,  ul . Warszawska 24 – Biuro Obsługi Klienta , Pokój Nr 28.

Ostateczny termin składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Parczewie:  Obszar  B, C, D, F  i G  programu do dnia 31 stycznia  2020 r.,  do godz. 15:30

 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Pliki do pobrania