Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Termomodernizacja budynków Powiatu Parczewskiego zakończona!

  Niezmiernie miło jest nam poinformować o zakończeniu realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego”.

 Celem głównym zrealizowanej inwestycji była ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego.

Zakres rzeczowy projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego” realizowanego na podstawie Umowy nr RPLU.05.02.00-06-0063/17-00 z dnia 17.10.2018 r. obejmował wykonanie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, w szczególności:

- ocieplenie ścian fundamentowych budynków,

- ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynków,

- wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego oraz instalacji wodociągowej,

- wymianę instalacji wody zimnej,

- wymianę pokrycia dachowego na starszej części budynków,

- wykonanie opaski wokół budynków,

- instalację systemu zarządzania energią.

Inwestycję zrealizowała firma IMPULS CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywała firma INVESTCOM Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.

Realizacja projektu umożliwi obniżenie kosztów ponoszonych przez instytucje publiczne na zapewnienie dostarczenia energii cieplnej. Osiągnięcie założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Powiatu Parczewskiego wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Projekt nr RPLU.05.02.00-06-0063/17 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

logo

Autor: Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Parczewie

\"stat4u\"