Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE

Menu dla: BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PARCZEWIE


PczkStarostwo Powiatowe
w Parczewie

ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
tel.  83 355 16 53
fax. 83 355 06 73
e-mail: pczk@parczew.pl


Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
:

 1. koordynowanie współpracy powiatowych służb inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności przed zagrożeniami wynikającymi z klęsk żywiołowych i zagrożeniami środowiska,
 2. kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie przygotowań związanych z realizacją przedsięwzięć zarządzania kryzysowego na terenie powiatu,
 3. koordynowanie i nadzorowanie działań mających na celu obronę ludności, środowiska i mienia przed zagrożeniami, które mogą spowodować masowe straty i zniszczenia,
 4. kierowanie pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem,  reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu,
 5. zapewnienie całodobowych dyżurów w okresie zagrożeń w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 6. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 7. realizowanie zadań wynikających z pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 8. opracowywanie i bieżąca realizacja przedsięwzięć powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 9. nadzór nad opracowywaniem przez gminy planów zarządzania kryzysowego,
 10. planowanie oraz organizowanie ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego, a także współudział i uczestniczenie w ćwiczeniach organizowanych przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego i instytucje centralne,
 11. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

TELEFONY ALARMOWE

Telefony alarmowe

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny